1. จำนวนโรงแรม และรายชื่อ/ที่ตั้ง/โทรศัพท์

รายชื่อโรงแรมที่จดทะเบียนตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547

(จังหวัดกาฬสินธุ์)

โรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

อำเภอ ที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ จำนวนห้องพัก เบอร์โทร E-mail
อ. เมืองกาฬสินธุ์ 1 โรงแรมริมปาว 71/2 ถ. กุดยางสามัคคี ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 140 043-813632
2 สุภัคโฮเต็ล 81/7 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 52 043-811051
3 ไพบูลย์โฮเต็ล 125/3 – 4 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 48 043-811661
4 บังกาโลแฮปปี้อินท์ 201 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 23 08-19542894
5 เฟรชอินน์ 99 ถ. สนามบิน ต. หลุบ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 21 043-815195
6 ไทรทองบังกาโล 125/7 – 10 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 16 043-813348
7 โพนทองการ์เด้นรีสอร์ท 322 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 16 045-873077
8 บังกาโลกาฬสินธุ์ 22/3 – 18 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 12 08-35633901
9 บลูเทล 332 – 333 ถ. กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์  ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 67 043-873700
10 ซุปเปอร์โมเต็ล 187/22 ถ. เกษตรสมบูรณ์  ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 13 043-813570
11 เกื้อพรรณ 72/6 ถ. หนองไชยวาน ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46 043-822197
12 ไนน์ ทีน รีสอร์ท 9/1 ถ. กมลชัยพัฒนา ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 16 043-812866
13 อิมเพรชชั่นรีสอร์ท 175 ม. 4 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 20 084-4283618
14 สายสุนีย์รีสอร์ท 269 ม. 16 ต. ลำพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ 15 081-4314761
15 มาทวีรีสอร์ท 97 ถ. ถีนานนท์ ม. 9  ต. ไผ่ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 20
16 สำราญอินน์ ถ. กาฬสินธุ์ – กมลาไสย ม. 6 ต. หลุบ อ. เมือง 25
17 สรัญญารีสอร์ท 186 ม. 6 ถ. กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ต.หลุบ 22 043-600558
18 สบาย สบาย 118 ม. 6 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 32 043-873232
19 ไพบูลย์เพลส 125/11 ถ. โสมพะมิตร ต. กาฬสินธุ์ 78 043-813347
20 แดนสวรรค์โฮเต็ล 2 40 ม. 4 ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 15 081-3806625
21 นาจารย์รีสอร์ท 286 – 286/1 ม. 9 ต. นาจารย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 8 089-8618441
22 ศรีเวียงอินทร์รีสอร์ท 239 ม. 3 ต. ห้วยโพธิ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 14 080-1997765
23 ซอนย่า เพลส 382 ม. 6 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 9 081-8719513
24 ชาร์ – ลอง บูทรีค 88/46 – 88/47 ถ.สนามบิน ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 50 043-816789
25 เจ้าขารีสอร์ท 169 ม. 1 ต. หลุบ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 20 087-9529939
26 ดี เดย์ 2 340 ม. 2 ต. ลำปาว อ. เมืองกาฬสินธุ์ 11 086-2361561
27 สมุยเพลส 8 ถ. หน้าเรือนจำ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 13 043-873281
28 สวีทแลนด์ การ์เด้น รีสอร์ท 52/1 ม. 6 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 14 087-8539068
29 โพธิ์ธารารีสอร์ท 196 ม.5 ต. ห้วยโพธิ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 14 081-3203417
30 คิวบิส 35/3 ถ. บายพาสหัวคู ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 63 043-810835
31 ดิโน่ สตูดิโอ 152/7 ถ. ชันสุนทร ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 22 043-822295
32 บุหงาวิลเลจ 118/11 ถ. ถีนานนท์ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 11 043-815929
33 บ้านไม้ชายทุ่งรีสอร์ท 111 ม. 16  ต. ลำพาน  อ. เมืองกาฬสินธุ์ 9 086-6455579
34 ปานทิวา 789 รีสอร์ท 189 ม. 8 ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 9 043-810679
35 ยอยอ ยิ่งยิ่ง รีสอร์ท 133 ม. 3 ต. หนองกุง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 8 090-3404322
36 ภัสดารีสอร์ท 370 ม. 16 ต. ลำพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ 15 080-1819595
37 ทีเค เรสซิเด้นซ์ 419 /9 ถ. ทุ่งศรีเมือง ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 14 081-6618795
38 สรัญญารีสอร์ท 186 ม.6 ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 22
39 ชดาวิว รีสอร์ท 59/44 ถ. เกษตรสมบูรณ์ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง 20 043-815944
40 สวนดอนธรรม 49 หมู่ 4 บ้านสะอาดใต้ ต. เหนือ อ. เมือง กาฬสินธุ์ 10 082 801 8885
 กุฉินารายณ์ 1 พี.พี. บังกาโล 103 ม. 10 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 20 043-832443
2 เอส วี รีสอร์ท 38 ม.1 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 20 043-851123
3 เกื้อพิมาน 644 ม. 1 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 26 043-851547
4 ไทยภูรีสอร์ท 88/1 ม. 4 ต. กุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ 8 081-5465593
5 ฮาทบิทรีสอร์ท 203/1 ม. 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 12 043-851397
6 เลิงซิวบ้านพักรีสอร์ท 657/1 ม. 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 12 084-5154159
7 สมจิตรบังกาโล 121 ม. 10 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 10 089-3431070
8 นารายณ์ เลอบัว 246 ม. 8 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 19 093-5634491
9 บัวขาวรีสอร์ท 503 ม. 12 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 6 084-5154159
10 พิริยะรีสอร์ท 367 ม. 10 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 6 085-6423857
11 เตียงสักวิวรีสอร์ท 521 ม. 12 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 6 089-1694562
12 สลวยเฮาส์รีสอร์ท 299 ม. 8 ต. แจนแลน อ. กุฉินารายณ์ 6 043-850187
13 สวนรักรีสอร์ท 233 ม. 14  ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 19 089-6194562
14 วันศิริรีสอร์ท 107 ม. 10 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 10 043-850187
15 ศมภรัตน์ รีวิล 154 ม. 1 ต. นาขาม อ. กุฉินารายณ์ 5 086-2247480
16 วนิดา ธารา เลควิว 679 ม. 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 11 081-4963021
17 เคียงน้ำ การ์เด้น แอนด์ สปา 633 ม. 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ 16 080-7641568
19 เขมณีรีสอร์ท 236 ม.16 ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ 12 081-7734488
20 เพิ่มพูนรีสอร์ท 684 ม. 13 ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ 10 043-854237
21 ฉัตรฤดีพาร์ควิว 263 ม. 13 ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ 20 088-5634491
25 ธัญย์ทรีรีสอร์ท 86 ม. 15 ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ 12 086-2247480
26 สานฝัน รีสอร์ท 239 ม. 14 ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ 10 043-851397
29 ไอซ์ & ดรีม รีสอร์ท 392 ม. 1 ต. กุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ 10 043-850187
30 สวนรักรีสอร์ท 233 ม.14 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ 19 089-6194562
อ. สมเด็จ 1 สมเด็จโฮเต็ล 158/2 ม.2 ต. สมเด็จ อ. สมเด็จ 32 084-5530865
2 เจ้านางรีสอร์ท 50 ม. 7 ต. หนองแวง อ. สมเด็จ 20 089-5748451
6 สบาย สบายรีสอร์ท 149 ม.13 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ 12 081-3694364
7 ศิริ 999 รีสอร์ท 2 ม.11 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ 12 087-0755191
8 555 รีสอร์ท 53 ม.14 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ 12 085-2677733
9 ไดโนรีเทิร์น รีสอร์ท 171 ม.4 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ 11 089-8193737
อ. ยางตลาด 1 แฮปปี้โย 94 ม.14 ต. นาเชือก อ.ยางตลาด 10 089-6189024
  2 โปโลฟาร์มรีสอร์ท 130 ม.11 ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด 14 081-8739972
  3 ชมจันทร์รีสอร์ท 141 ม.8 ต. หัวนาคำ อ.ยางตลาด 10 081-3205143
  4 สิรภัทรรีสอร์ท 253 ม.2 ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด 13 081-0552020
  5 ญ ญิ๋ง 164 ม.7 ต. อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 24 081-0506010
  6 ต้นสัก รีสอร์ท 21 ม.17 ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด 12 087-4275715
  7 อริศา เพลส 446 ม.19 ต. บัวบาน อ. ยางตลาด 14 087-9523175
  8 สวนตาล รีสอร์ท 493 ม.4 ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด 6 090-8460972
  9 สำราญรีสอร์ท บ้านหัวนาคำ ม. 7 ต. หัวนาคำ อ.ยางตลาด 13 081-7399447
  10 พลอยชมพูรีสอร์ท 33 ม. 18 ต. ยางตลาด อ. ยางตลาด 10 089-2786713
  11 แตงโมหวานรีสอร์ท 125 ม. 4 ต. อุ่มเม่า อ. ยางตลาด 24 086-2275847
  12 เปรมสุข 2 172 ม. 2 ต. อุ่มเม่า อ. ยางตลาด 12 081-7295754
  13 กู๊ดวิว 199 ม. 6 ต. ยางตลาด อ.ยางตลาด 15 089-9412976
  14 บ้านทุ่ง รีโซเทล  107 ม. 1 ต. โนนสูง อ. ยางตลาด 10 081-1009869
  15 โคกศรีการ์เด้น 66 ม.4 บ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 33 081-7088594
  16 เทพธารารีสอร์ท 152 ม.4 บ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 26 084-8237672
  17 ฮันนี่รีสอร์ท 159 ม.5 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด 15 081-6015759
  18 เปรมสุข 70 ม.9 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด 12 086-8596135
  19 แดนสวรรค์โฮเต็ล 152 ม.9 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด 14 081-3806625
  20 ดีเดย์ 42 ม.11 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด 22 086-2361561
  21 พรเจริญรีสอร์ท ม.10 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด 13 089-2754438
  22 บ้านโฮม 141 ม. 2 ต. คลองขาม อ. ยางตลาด 12 081-7390077
อ. กมลาไสย 1 ฮันนี่รีสอร์ท 2 258 ม. 9  ต. ธัญญา อ. กมลาไสย 12
  2 สนธยา 71 ม. 9 ต. หลักเมือง อ. กมลาไสย 12
  3 ปลายฟ้าการ์เด้นอินน์ 263 ม. 9 ต. ธัญญา อ. กมลาไสย 13
  4 ไพลินรีสอร์ท 313 ม. 2 ต. หนองแปน อ. กมลาไสย 7
  5 อิงค์จันทร์รีสอร์ท 246 ม. 3 ต. หลักเมือง อ. กมลาไสย 10
  6 แสนรักรีสอร์ท 256 ม. 3 ต. หลักเมือง อ. กมลาไสย 10
  7 หนองโก 161 ม. 3 ต. หนองแปน อ. กมลาไสย 20
  8 ตาลฟ้ารีสอร์ท 204 ม. 2 ต. หนองแปน อ. กมลาไสย 15
อ. คำม่วง 1 เพียวรีสอร์ท 65 ม. 8 ต. ทุ่งคลอง อ. คำม่วง 4 093-3410105
  2 ภูเขาดาวรีสอร์ท 182 ม.8 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง 7 087-4213130
อ. ห้วยผึ้ง 1 ภูแฝกรีสอร์ท 5 ม. 6 ถ. ห้วยผึ้ง-นาคู ต.ไค้นุ่น อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 8 086-6327029
  2 จริยาบังกาโล 50 ม. 12 ถ. ห้วยผึ้ง-สมเด็จ ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 15 081-2601639
  3 พาราไดส์รีสอร์ท 104 ม. 11 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 11 087-3635028
  4 นภารัตน์รีสอร์ท 438 ม. 4 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 10 088-5165778
  5 อารีบังกาโล 299 ม. 14 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 11 086-0265430
  6 บ้านพักคำบง 173 ม. 8 ต. คำบง อ. ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 10 097-0726438
  7 กิ่งหอม 11 ม. 16 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 16 089-2243034
อ. นาคู 1 เนินคำรีสอร์ท 117 ม. 8 ต. ภูแล่นช้าง อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ 10
  2 เค เอส รีสอร์ท 75 ม. 1 ต. โนนนาจาน อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ 7
  3 เวียงชัยโฮเต็ล 197 ม. 6 ต. นาคู อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ 10 087-6370016
  4 อุมาพรรีสอร์ท 188 ม. 6 ต. นาคู อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ 14
อ. ฆ้องชัย 1 รุ่งอรุณบังกาโล 154 ม. 7 ต. ฆ้องชัยพัฒนา อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 10
  2 เปรมปรีดา 92/1 ม. 8 ต. ฆ้องชัยพัฒนา อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 10
  3 อิงตะวันรีสอร์ท 243 ม. 7 ต. ฆ้องชัยพัฒนา อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 15
  4 สบายดีรีสอร์ท 260 ม. 1 ต. โนนศิลาเลิง อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 12
อ. เขาวง 1 ทวีสินรีสอร์ท 252 ม. 8 ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 9 087-2385873
  2 รื่นรมย์ 182 ม. 14 ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 6 043-859326
  3 แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท ม. 5 ต. หนองผือ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 10 083-3581308
  4 ห้วยเตรียม กรีนวิว 187 ม. 5 ต.กุดสิมคุมใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 13 085-0043084
  5 เรือนภูไท รีสอร์ท โฮเต็ล 199 ม. 7 ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 9 089-8621875
  6 ก้านกล้วยรีสอร์ท 237 ม. 10 ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 14 089-7114358
  7 วาเลนไทน์รีสอร์ท 239 ม. 10 ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 8 089-7114358
  8 ดงทรัพย์รีสอร์ท 144 ม. 8 ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 7 080-1781062
  9 เมาน์เท็น วิว อินน์ 281/1-9 ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 10 085-0038363
  10 นอนนา @ เมืองภู 187 ม. 5 ต.กุดสิมคุมใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 10 085-0043084
อ. ห้วยเม็ก 1 ทรัพย์เจริญรีสอร์ท 135 ม. 12 ต. คำใหญ่ อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 6 080-1823853
  2 โชคชัย2 183 ม. 2 ต. ห้วยเม็ก อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 18 043-812320
  3 ฮักกัน รีสอร์ท 49 ม. 3 ต. ห้วยเม็ก อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 9 043-989003
อ. ร่องคำ 1 อันดามัน ม. 9 ถ. ร่องคำ-นาเรียง ต. ร่องคำ อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ 12 0935267983
อ. สามชัย 1 แสง แสง รีสอร์ท 187 ม. 8 ต. หนองช้าง อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ 7 064-7925224
  2 เสริมสุข รีสอร์ท 165 ม. 3 ต. สำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ 6 093-5607633
อ. ท่าคันโท 1 เกยสุวรรณ์รีสอร์ท 177 ม. 7 ต. ท่าคันโท อ. ท่าคันโท 18 087-4349707
  2 เป็นหนึ่งรีสอร์ท 177 ม. 4 ต. หนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี 10
  3 ภูโนรีสอร์ท 215 ม. 2 ต. กุงเก่า อ. ท่าคันโท 12 081-0619855
อ. หนองกุงศรี 1 สุขสำราญรีสอร์ท 146 ม.1 ต. ลำหนองแสง อ. หนองกุงศรี 10 080-1917768
  2 ดวงดี 147 ม. 1 ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 9 061-1713759
  3 ต้นรัก 157 ม. 1  ต. หนองใหญ่ อ. หนองกุงศรี 12 087-9519911
  4 ปลายฝัน 223 ม. 2 ต. ลำหนองแสง อ. หนองกุงศรี 10 083-3344210
  5 ชัยยงค์รีสอร์ท 240 ม. 2 ต. ลำหนองแสง อ. หนองกุงศรี 10 083-3344210
  6 สุขสำราญรีสอร์ท 2 143 ม. 10 ต. หนองบัว อ. หนองกุงศรี 11 080-1917768
อ. นามน 1 ฝรั่งรีสอร์ท 41 ม. 8 ต. ยอดแกง อ. นามน 17 081-0555370
อ. สหัสขันธ์ 1 พิมใจรีสอร์ท 36 ม. 10 ต. นามะเขือ อ. สหัสขันธ์ 19 043-019914
2 เตชิตฮิลล์ บ้านโนนบุรี  ม. 2 ต. โนนบุรี อ. สหัสขันธ์ 12 094-1235559
3 ไอยรา รีสอร์ท 112 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 098 661 4929
4 ปรัชญา รีสอร์ท 35 หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40  093-4978661
5 เป็นสุข รีสอร์ท ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 084-9183854
อ.ดอนจาน 1 ม่วงนาการ์เด้น บ้านม่วงใต้ ม.3 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน 7 087-2332536
– โรงแรมจำนวน 159 แห่ง

– จำนวนห้องพักจำนวน 2,516 ห้อง

 

  1. จำนวนผู้ประกอบการที่พักถูกกฎหมายไม่เกิน 4 ห้อง และรายชื่อ/ที่ตั้ง/โทรศัพท์
อ. คำม่วง 1 เพียวรีสอร์ท 65 ม. 8 ต. ทุ่งคลอง อ. คำม่วง 4 093-3410105

 

  1. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และรายชื่อ/ที่ตั้ง/โทรศัพท์

รายชื่อธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาต จังหวัดกาฬสินธุ์ (51 นำเที่ยวต่างประเทศ, 52 นำเที่ยวในประเทศ, 53 นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่, 54 นำเที่ยวจากต่างประเทศ)

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2559

ลำดับ ใบอนุญาต สถานะ รายชื่อธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ตั้งสำนักงาน รหัส โทรศัพท์ โทรสาร
1 52-00339 บุคคล พาเพลินทัวร์

(นางสาวประภาพร จันทะวงค์)

438/3 ถนนอนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 080-7330211
2 51-00629 หจก. กชกร ทราเวล แอนด์ ทัวร์

(นางวงศ์จันทร์ ศรีหลิ่ง)

72 หมู่บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 085-9242602 043-850199
3 52-00334 บุคคล เนตรชนก ทราเวล

(นางสาวเนตรชนก พิมพ์ทะวงศ์)

99 หมู่ที่ 7 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 043-124578

043-916813

043-124578
4 51-00551 บุคคล มณีญา ทัวร์

(นางสาวมณีญา แซ่กอ)

63/3 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-813320

082-1095688

043-813320

 

5 52-00307 บุคคล ถวิลถึง ทราเวล แอนด์ ทัวร์

(นางวิจฎา ถวิลถึง)

78/7 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-820045

081-8728136

043-820045

 

6 51-00686 บุคคล โอเว่น อินเตอร์ ทัวร์

(นางดารัณ เพชรภูกันดาน)

499 ห้องเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านชัยยงค์ ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-816707

093-5039804

043-816707

 

7 52-00393 บุคคล แฮปปี้ สะออน ทราเวล

(นางสาวสุภาวิณี จันโทดำ)

214 ห้องที่ 7 ถ.บายพาส ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 085-7499709