หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป unseen ไม้กลายเป็นหิน ที่ภูปอ คำม่วง

unseen ไม้กลายเป็นหิน ที่ภูปอ คำม่วง

1073
0

Unseen ไม้กลายเป็นหิน ที่ภูปอ คำม่วง

ไม้กลายเป็นหินภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซากดึกดำบรรพ์ยุคจูราสสิคที่เก่าแก่และมีมากที่สุด แนวเขตเทือกเขาภูพาน บริเวณภูปอ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่นี่เป็นจุดค้นพบซากไม้กลายเป็นหินอายุกว่า 150 ล้านปี ในยุคจูราสสิค จากการสำรวจของนักธรณีวิทยาพบว่า ไม้กลายเป็นหินภูปออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญ

ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้าง ก่อให้เกิดคุณค่าด้านจิตใจ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวิน ทำผู้คนในชุมชนต่างหวงแหนมรดกทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพร้อมร่วมกันดูแลรักษาโดยมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลนาบอน เป็นกำลังหลักสำคัญที่มีความเข้มแข็ง

นอกจากนี้ยังมี จุกชมวิวผานางคอย ลานหินตัดที่เกิดจากธรรมชาติ และธารน้ำที่น้ำไหลลงมาจากภูปอแห่งนี้

พิกัด https://goo.gl/maps/GmWXbrAN8sf9oajPA

บทความก่อนหน้านี้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin GEOPARK พาเที่ยวผาระแงง