หน้าแรก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ทำเนียบคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์
น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารบริษัท กาฬสินธุ์ ออโต้เซลส์