หน้าแรก ข่าวสาร ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานวิสาขปุณณมีปูชา อลังการทะเลธุง 1,600 ต้น ตระการตานางรำ 2,290 ชีวิต

ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานวิสาขปุณณมีปูชา อลังการทะเลธุง 1,600 ต้น ตระการตานางรำ 2,290 ชีวิต

297
0

เครือข่ายภาคเอกชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน “วิสาขปุณณมีปูชา” ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กำลังจะถึงนี้

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงานวิสาขปุณณมีปูชาที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ค. นี้ โดยได้ระดมความคิด ระดมสรรพกำลังด้านต่าง ๆ เบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุน​การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ประธานสภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​จังหวัด​กาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่ม 100 โหล, ​คุณพิไร​รัตน์​ บริหาร ประธานสภา​อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่ม 100 โหล, ​คุณวัชรพงศ์​ ชาว​สาม​ทอง นายก​สมาคม​ส่งเสริม​ธุรกิจ​การ​ท่องเที่ยว​จังหวัด​กาฬสินธุ์ มอบเครื่องดื่มเกลือแร่​ 10 ลัง, พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ที่ปรึกษา​สภาอุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​จังหวัด​กาฬสินธุ์ มอบเงินสด 3,000 บาท, คุณเยาวลักษณ์​ สุภัค​วนิช รองประธาน​สภาอุต​สาหกรรม​ท่องเที่ยว​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ มอบน้ำดื่ม​ 20 โหล, คุณขนิษฐา​ จัน​นุ​วงศ์ เลขาธิการ​สภาอุต​สาหกรรม​ท่องเที่ยว​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ มอบน้ำดื่ม​ 20 โหล ทั้งนี้ สภาอุต​สาหกรรม​ท่องเที่ยว​ฯ จึงขอเชิญชวน​คณะกรรมการ​ร่วม​สนับสนุนตามกำลัง​ศรัทธา​ และขอเชิญ​ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุน​ ในวันเเสาร์ที่​ 7 พฤษภาคม​ 65 เวลา 14.00 น. ณ พระธาตุ​ยาคู​ ต่อไปด้วย

ด้านนายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีและมีความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เชิงศิลปะ ฯลฯ และทางสมาคมฯ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีความสมบูรณ์ทั้งสภาพภูมิประเทศ มีเขื่อนลำปาวที่เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงคนหลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยจะมีการจัดงาน “โคก หนอง นา พารวย” โดย นายวัชรพงศ์  ชาวสามทอง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรและโซล่าเซลล์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมโคกหนองนาและสินค้า OTOP   จึงจะมีการจัดโครงการ “ โคก หนอง นา พารวย ” เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกโครงการโคกหนองนา ในอำเภอยางตลาดและใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 600  ท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565  ณ. วนเกษตรบ้านโฮม  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะงาน

 1. สาธิตวิธีการปรุงดินปลูกโดยไม่พึ่งพาสารเคมี / แจกพันธุ์กล้ามะรุม
 2. จัดแสดงเครื่องจักรทางการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน
 3. จัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิเช่น ระบบน้ำอัจฉริยะ,เตาเผาถ่านไร้ควันได้น้ำส้มควันไม้ และอื่นๆ
 4. จัดแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรประหยัดพลังงานไม่พึ่งพาน้ำมันที่มีราคาสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 5. บูธจัดแสดงสินค้าโปรโมชั่นภายในงาน
 6. จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP
 7. กิจกรรมแจกของรางวัลของชำร่วยภายในงาน

กำหนดการ วันพฤหัสบดี  ที่  26 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00น.-   เปิดตลาด “โคก หนอง นา พารวย ” เวลา 09.30 น. – 18.00 น. บูธแสดงสินค้า  เครื่องจักร  เทคโนโลยีทางการเกษตร

จึงขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู​ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานสืบศิลป์ถิ่นอีสาน อีสานดูดี

 • พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู
 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ตื่นตาตื่นใจกับ ทะเลธุง จำนวนกว่า 1,600 ต้น
 • ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจาก 18 อำเภอ และรำบูชาพระธาตุยาคู มีนางรำกว่า 2,290 คน
 • การแสดงแสงสีเสียงชุด “ตุ้มโฮม ม่วนซื่น โฮแซว”และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ นักร้องนักดนตรีจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน “ลักษมีสีดา”
 • การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยอัตลักษณ์ 20 จังหวัด
 • กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
 • การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชม ชอป ชิม ตลาดนัดโบราณ และชมการจัดนิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์​
 • และชมการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasintourism.com

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯ นั่งรถแต๊กแต๊ก เปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 ผลักดันพื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นอุทยานธรณี
บทความถัดไปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่